Политика на качество и опазване на околната среда на Güttler Kft.

Цел на фирмата ни:

В интерес на намаляване на производствените и добивни раходи на селските стопани, Güttler Kft се стреми да предлага висококачествени машини, проектирани и изпълнени в съобразност с най-новите технологии за производство и условия за опазване на околната среда.

Основните принципи на фирмата са:

 • Напълно удовлетворени клиенти, което можем да постигнем само с продукти с много високо качество на пропорционална на това цена.
 • В условията на засилена конкуренция, ние се стремим всички наши колеги, служители и сътрудници да извършват възложената им работа по най-добрия начин.
 • Всеки клиент е важен за нас, без значение от големината му.
 • За постигане на все по-добри резултати в производството на нашите продукти, ние непрестанно усъвършенстваме нашите служители и техните виждания за качество и опазване на околната среда.
 • Осигуряваме им добри работни условия (работни, финансови, морални), за да могат да отговорят на нашите високи изисквания.
 • Постоянно следим за изменения в правните изисквания, отнасящи се до нашата дейност и се стремим винаги да бъдем изрядни.

Стрикно спазваме условията за опазване на околната среда и предпазване от замърсявания, като за тази цел:

 • се стремим да намалим отпадъчните материали от нашата дейност,
 • чрез развитие на производствената технология и организиране на производствения процес се стремим да намалим количеството на отпадъчни материали,
 • преферираме използването на материали, които не замърсяват околната среда

Съобразявайки се с изискванията и желанията на клиентите, Güttler Kft. си е поставил следните задачи:

 • намиране на нови и поддържане на контакт със стари клиенти
 • намиране и коригиране на слабости в дейността на фирмата
 • пълно и отговорно облужване на нашите клиенти
 • производство на висококачествени продукти и постоянно технологично развитие на работните процеси.
 • осигуряване на постоянно сервизно обслужване за нашите машини.

За постигане на поставените цели важна роля играятиздадените MSZ EN ISO 9001:2015 и MSZ EN ISO 14001:2015 сертификати за качество, изграждането на тяхната система, нейното поддържане и постоянното развитие.
Всеки наш служител или подизпълнител върши своята работа в синхрон с документацията на сертификатите за качество и опазване на околната среда.